نمایش دادن همه 3 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
بالن ژوژه پلاستیکی کلاسB
بستن

بالن ژوژه P-P کلاسB ایزولب

شناسه بالن های شفاف شناسه بالن های کدر حجم قطر گردنه بالن قیمت(به تومان)
014.03.025 014.13.025 25 میلی لیتر 10/19
014.03.050 014.13.050 50 میلی لیتر 12/21
014.03.100 014.13.100 100 میلی لیتر 14/23
014.03.250 014.13.250 250 میلی لیتر 14/23
014.03.500 014.13.500 500 میلی لیتر 19/26
014.03.901 014.13.901 1000 میلی لیتر 24/29
بالن ژوژه کلاسA
بستن

بالن ژوژه حجمی کلاسA | بالن ژوژه ذوزنقه ای ایزولب

شناسه بالن های شفاف شناسه بالن های کدر حجم قطر گردنه بالن قیمت(به تومان)
013.13.001 013.15.001 1 میلی لیتر 07/16
013.13.002 013.15.002 2 میلی لیتر 07/16
013.13.003 013.15.003 3 میلی لیتر 07/16
013.13.004 013.15.004 4 میلی لیتر 07/16
013.13.005 013.15.005 5 میلی لیتر 07/16
013.13.010 013.15.010 10 میلی لیتر 10/19
013.13.020 013.15.020 20 میلی لیتر 10/19
013.13.025 013.15.025 25 میلی لیتر 10/19
013.13.050 013.15.050 50 میلی لیتر 12/21
بالن ژوژه کلاسA
بستن

بالن ژوژه کلاسA ایزولب

شناسه  بالن شفاف شناسه بالن تیره حجم قطر گردنه بالن قیمت(به تومان)
013.01.005 014.01.005 5 میلی لیتر 10/19
013.01.010 014.01.010 10 میلی لیتر 10/19
013.01.020 014.01.020 20 میلی لیتر 10/19
013.01.025 014.01.025 25 میلی لیتر 10/19
013.01.026 014.01.026 26 میلی لیتر 12/21
013.01.050 014.01.050 50 میلی لیتر 12/21
013.01.100 014.01.100 100 میلی لیتر 14/23
013.01.101 014.01.101 101 میلی لیتر 14/23
013.01.150 - 150 میلی لیتر 14/23
013.01.200 014.01.200 200 میلی لیتر 14/23
013.01.250 014.01.250 250 میلی لیتر 14/23
013.01.300 - 300 میلی لیتر 14/23
013.01.400 - 400 میلی لیتر 19/26
013.01.500 014.01.500 500 میلی لیتر 19/26
013.01.901 014.01.901 1000 میلی لیتر 24/29
013.01.902 014.01.902 2000 میلی لیتر 29/32
013.01.905 - 5000 میلی لیتر 34/35
013.01.910 - 10000 میلی لیتر 45/40